© Webmaster Bryan Brank
ADG slaat zijn slag bij Heiligerlee. 16-12-2017 door Wim Martin In de landelijke damcompetitie heeft het Amersfoorts Dam Genootschap de koppositie in de eerste klasse A veroverd door in het Groningse land Winschoten met maar liefst 17-3 te verpletteren. Dat geschiedde op historische grond bij het plaatsje Heiligerlee. Voor de wat jongere lezertjes, die op school geen jaartallen uit het hoofd geleerd hebben, en zich derhalve het begin van de 80-jarige oorlog niet meer herinneren: in 1568 versloeg het Staatse leger onder aanvoering van Lodewijk van Nassau in de ‘Slag bij Heiligerlee’ de Spaanse troepen van graaf Alva. Weinigen zouden toen kunnen bevroeden dat ADG hier 449 jaar later ook zou toeslaan. Het was met 7 overwinningen en derhalve maar 3 remises prijsschieten voor de Amersfoorters. Binnen het eerste speeluur had Cees Strooper zijn tegenstander al gedecapiteerd. Deze probeerde een partij te kopieren die hij recent gewonnen had. De riskante opzet daarvan, een kortevleugelopsluiting in combinatie met centrumbezetting, was echter te wild. Na 17 zetten bleef een puinhoop over. Strooper dwong toen schijfwinst af, waarna onmiddellijk de vlag werd gestreken. Ook Wim Martin behaalde in de opening groot voordeel. De gecompliceerde Bonnard-variant werd door zijn opponent niet correct behandeld hetgeen in schijfwinst voor Martin resulteerde. Maar anders dan bij Strooper had de tegenstander hier wel degelijk compensatie voor het materiaalverlies. Er moest nog hard gewerkt worden om het voordeel in winst om te zetten. De Groninger wist in een ultieme poging nog op dam te komen. Maar dat had inmiddels zoveel schijven gekost dat het afspel kansloos was. Er was een positionele overwinning voor Ton Bollebakker die veel zetten en tijd nodig had om zijn over(ge)wicht te verzilveren.Tegenstander Braakhuis verdedigde zich taai. Dat in de tijdnoodfase beide spelers een mogelijke remise-combinatie voor de man uit Winschoten overzagen is een bekend verschijnsel in deze klasse. Er wordt wel eens wat gemist. Frits Stuger was enigszins beducht voor de vermeende speelsterkte van Martin Viel die niet geheel in overeenstemming met zijn lage rating zou zijn. Daarom werd er een rustig klassiekje opgezet en werden ‘fratsen’ als opsluitingen uit de weg gegaan. Viel vlocht wel standaard-combinaties in de stelling, maar die kent Frits ook. De Groninger pleegde in het gevorderde middenspel evenwel harakiri door een offer te plaatsen dat maar liefst twee volle schijven kostte zonder het beoogde resultaat. Hij capituleerde gelijk. Nico Kruijswijk boekte een eenvoudige overwinning tegen Johan Mulder. In een klassieke partij plaatste zijn tegenstander een aantal vreemde voortzettingen, waardoor Nico in het zadel werd geholpen met een mooi centrum met licht voordeel als gevolg. Vervolgens vlocht Nico een zetje in de stelling dat warempel overzien werd en de 2 punten waren binnen. Ook klassieke spelpatronen op het bord bij Harry de Waard. Pas in de tweede helft van de partij kreeg de ADG-er een aanknopingspunt. Benny Dekens bood schijfwinst aan maar De Waard tuinde er niet in. Het gevolg zou een winnende  damzet voor de noorderling zijn. Positioneel leek de Zeistenaar iets gemakkelijker spel te hebben maar hij ondervond toch taai verzet. In de slotfase van de partij maakte Dekens in een remiseachtig eindspel de beslissende fout en kon Harry alsnog zijn zesde (!) overwinning van het seizoen laten aantekenen. Reeds in de opening zocht Gerrit de Bruijn de omsingeling. De witte voorpost op 24 die zijn tegenstander had ingenomen stond op de tocht. Enkele niet al te slim gekozen tempo-zetten van wit waren er mede debet aan dat de aanval van De Bruijn doorsloeg en de voorpost opgepeuzeld werd. De positie die overbleef gaf echter wel veel compensatie voor wit die met een schijf minder driest in de aanval ging. Een onachtzaamheid zorgde ervoor dat hij een tweede schijf moest inleveren, waarna Gerrit de complimenten, felicitaties en de punten in ontvangst kon nemen. De partij van Bryan Brank kan -zoals meerdere malen dit seizoen- kort samengevat worden: met sterk spel goed uit de opening, prachtige positie met groot voordeel in het middenspel, diverse eenvoudige winnende varianten missen, remise als teleurstellend resultaat.... Gelet op het verschil in rating wilde Marcel Everloo het initiatief naar zich toetrekken. Dit kwam in de partij helaas niet geheel uit de verf. Om diverse ruilen te voorkomen, koos Marcel niet voor de beste opbouw en werden niet de meest alerte zetten gespeeld. Toch kwam er nog een veelbelovend klassiek middenspel op het bord waarbij de kansen voor beide partijen open lagen. Doordat Everloo niet tijdig de belangrijke velden bezette leek de stand in het voordeel van zijn tegenstander te kantelen. Met een tijdelijk offer dacht de ADG-er de schade te beperken maar dat viel tegen. Marcel hoefde echter niet te bewijzen dat de 6 om 6 gelijkwaardig was, want zijn remise- aanbod werd geaccepteerd. Hans Mulder kwam net uit de nachtdienst, reed even naar Winschoten, zat aan bord 1 en speelde probleemloos remise. Hoezo betrouwbaar ? Klik hier voor de gedetailleerde uitslagen