© Webmaster Bryan Brank
“De bloedkuul” geen valkuil voor ADG Wim Martin 29-09-2018 In ronde twee van de landelijke damcompetitie trof het Amersfoorts Dam Genootschap zaterdag j.l. het team uit Nijmegen.Deze oudste Nederlandse stad kan bogen op een rijke historie, bijvoorbeeld als Romeinse nederzetting en -tijdelijke- woonplaats van keizer Karel de Grote. Van recenter datum is het Goffertstadion, dat kort voor WO II werd gebouwd. Daartoe werden 160 werklozen ingezet, die met schop en kruiwagen een forse heuvel moesten uitgraven. Vandaar de bijnaam “Bloedkuul”.De Amersfoortse dammers waren echter niet van plan in een voor hen gegraven kuil te vallen. Foto: B. Brank De Nijmeegse damploeg is een geduchte tegenstander, die vorig seizoen nog tot en met een beslissingswedstrijd om promotie streed. De kracht zit vooral in het feit dat de speelsterkte van de spelers nauwelijks verschilt. Geen absolute toppers, maar ook geen zwakke plekken. ADG daarentegen beschikt over 4 à 5 spelers die het ‘verschil’ moeten proberen te maken met als opzet dat het ‘onderin’ dicht gehouden wordt. Die strategie leek in deze wedstrijd wonderwel te lukken. Tot ver in het vierde speeluur was er op de meeste borden sprake van evenwicht, terwijl juist aan de kopborden voor ADG kansrijke spelbeelden te zien waren.Dat bleef aan de onderste borden niet onopgemerkt, met als gevolg dat vier remises als rijpe appelen uit de boom vielen. Kees Hazen, de tegenstander van Marcel Everloo, was een half uur te laat achter het bord verschenen en ging er als een haas vandoor om zijn tijd in te halen. Een aantal ruilen leverde minuten op en omdat Marcel meer bedenktijd nodig had, stonden de klokken na 13 zetten alweer gelijk. In een klassieke stand in het middenspel verbrak Hazen de stelling hetgeen zijn positie niet verbeterde. Everloo nam het centrum en manoeuvreerde via de lange vleugel. Na een terugruil van de ADG-er om de verdediging te verstevigen was de muziek uit de stelling. De partij van Nico Kruijswijk kwam niet echt van de grond. In het middenspel kwam zijn tegenstander lichtelijk onder druk, maar door nauwkeurig tegenspel was van echt voordeel geen sprake. Na 46 zetten gespeeld te hebben vonden beide spelers het genoeg geweest en werd er in een gelijkwaardige stand remise overeengekomen. Frits Stuger trad aan tegen de ervaren rot Anton Janssen ( de dure tak van de familie met twee keer s). De strijd om het centrum bracht veel ruilen met zich mee. Beide spelers vlochten enkele geniepige combinaties in de stelling wat soms ten koste van de positie ging. Het gevolg was dat Anton  stevig in het centrum stond. Hij vond het welletjes en bood in een stand van 8 om 8 remise aan, hetgeen Frits in een vlaag van optimisme, gespeend van realisme, meende te moeten afslaan. Even later, inmiddels in een 4 om 4, bood de Amersfoorter remise aan, hetgeen geaccepteerd werd. Wim Martin, inmiddels weer enigszins -maar niet geheel- hersteld van kwaaltjes die hem in de openingswedstrijd van het seizoen verhinderden te spelen, trof een opponent die in de theoretische opening wist waar hij mee bezig was. Martin moest op zijn hoede zijn voor de druk op het centrum en de dreiging op termijn op zijn korte vleugel overlopen te worden. Hij wist een min of meer sluitende verdediging te vinden, maar niet meer dan dat. Met een steelse blik op de kopborden werd de vrede toen maar getekend. Jan de Ruiter tekende voor 5-5 in de wedstrijd. Beide spelers wilden na de opening niet het achterste van hun tong laten zien. Er werd wederzijds veel neutraliserend geruild. Op de 41e zet kwam de onvermijdelijke remise tot stand. Het wachten was erop dat ADG voorsprong in de wedstrijd zou gaan nemen. De partij van Cees Strooper leek daartoe een uitgelezen kans te bieden. Dat zou anders lopen..Cees had vanuit de opening licht positioneel voordeel tegen Jean van Ingen. Van Ingen had zijn onevenwichtige schijvenverdeling kunnen fatsoeneren. Toen hij dat overzag en zelf in een opsluiting ging staan, kwam Strooper zeker aan de leiding. Het plan dat hij koos bleek volgens de computer na afloop inderdaad winnend. Maar zo ging het niet. Strooper beging een foutzet en werd verrast door niet moeilijke maar geniepige combinatie. Hij kon gelijk opgeven. 5-7 voor de dammers uit de Keizerstad. Ton Bollebakker bracht zijn team terug in de wedstrijd. Hij boekte een nette technische overwinning op de zich taai verdedigende Sammy Amusah.Een klein voordeeltje pakken in de opening en daarna de hele partij druk blijven zetten. Doorgaans bezwijkt de op papier mindere speler dan vaak alsnog. Zo ook hier. Amusah had zich analytisch nog kunnen redden, maar na uren onder druk gestaan te hebben lukte dat niet meer. Gezien zijn openingskeuze wist Gerrit de Bruijn vermoedelijk dat tegenstander Hans Ladage graag een flankaanval tegenspeelt. Het zou voor de Amersfoorter een juiste taxatie blijken. De Nijmegenaar zou in de omsingeling teveel van zijn stand vragen. Gerrit maakte daar secuur spelend goed gebruik van en in een 10 om 10 kon Ladage, met de vlag op vallen, gevoeglijk opgeven. Harry de Waard kreeg wederom flankspel op het bord en had in Denise van Dam een geduchte tegenstandster die dit spelletje ook niet schuwde. Al vroeg in de opening gooide de ADG-er de knuppel in het hoenderhok door een uitval naar het centrum. Zonder blikken of blozen gaf de NK-speelster goed tegengas en namen de spanningen op het bord toe. Alles bleef echter in evenwicht. Rond de 53e zet vocht de Waard voor zijn laatste winstpoging door een dubbele dreiging in te lassen maar ook nu was zij precies op tijd om de gevaren te pareren. De Amersfoorters beschikken over ‘super-subs’ als Mulder, Feddema en Koetsier, waarvan Rutger Koetsier behalve de minst getrainde zonder twijfel ook de meest geduchte is.Ook in deze invalbeurt bewees Rutger weer eens zijn klasse. ‘Noblesse oblige’ met een rating van 1322, maar het moet wel even waar gemaakt worden zoals hier tegen een speler die vooral uitblonk door het eraf ‘harken’ van het materiaal. Koetsier profiteerde sluw van het enige aanknopingspunt dat de stelling hem na de opening bood en nam een hekstelling met een lege lange lijn in. Met een stijlvol schijnoffer werd de opsluiting geoptimaliseerd en secuur naar de winst geschoven. Eindstand 12-8 voor ADG. Voor de gedetailleerde uitslagen klik hier.
Volgende pagina Volgende pagina